Nyerj a Szigetre páros napijegyet!

A Dreher márka „Nyerj fesztiválbelépőt – Sziget!” bolti fogyasztói promóciójának részvételi- és játékszabálya

 

1.       A Dreher Sörgyárak Zrt. (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyben azon 18. életévüket betöltött magánszemélyek (Játékos vagy Játékosok) vehetnek részt, akik az akció időtartama alatt a Játékban résztvevő terméket (a továbbiakban: Termék) forgalmazó bármely kiskereskedelmi egységben (a továbbiakban: Boltok) a jelen játékszabályban szereplő mennyiségű és megnevezésű Terméket (a továbbiakban Promóciós Egység) megvásárolják.

A Játékban való részvétel a jelen részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. Az adatkezelési szabályok megismerésére és elfogadására a 4. pontban foglalt rendelkezések az irányadók. Arra az esetre, ha Ön nem kíván részt venni a Játékban, tájékoztatjuk, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt. termékei – a Játékban való részvétel nélkül – valamennyi fogyasztónak azonos forgalmazási feltételekkel érhetőek el a Boltokban. A részvétel és a regisztráció teljesen önkéntes. A Játék lebonyolításában a Szervező mindkét megbízottja (a továbbiakban: Szervező Megbízottja) teljesítési segédként vesz részt a jelen játékszabályban meghatározott feltételek szerint és a jelen játékszabály 11. pontjában meghatározottak szerint megosztott feladatok teljesítése során.

2.       A Játékban résztvevő Termék:

A Játékban a Boltokban árusított Sziget Fesztivál promóciós csomagolással ellátott Dreher Gold világos sör 0,33 literes kiszerelésű dobozos termék vesz részt. A Játékban való részvételhez a vásárlónak legalább egy Promóciós Egységnek megfelelő Terméket kell egyidejűleg megvásárolnia. A jelen Játékban 1 db Termék képez 1 Promóciós Egységet.

3.       A Játék rövid leírása:

2019. augusztus 7 - augusztus 13. között kerül megrendezésre a Sziget Fesztivál elnevezésű többnapos rendezvény. A fesztiválhoz kapcsolódóan a Dreher Gold 0,33 literes dobozos Termék, mint promóciós termék a Sziget Fesztivál látványelemeit tartalmazó csomagolásban és kódszámot tartalmazó nyitófüllel kerül forgalomba hozatalra a Szervező révén, a promóciós időszak kezdetét megelőzően és időtartama alatt, de legfeljebb a készlet erejéig. 2019. június 12. napja és 2019. július 27. napja között minden Promóciós Egységet megvásárló Játékos, aki regisztrál az 4. pontban megjelölt promócióhoz kapcsolódó internetes weboldalon, és beküldi a Termék nyitófülén található kódot, az esélyessé válik a sorsolásokon való részvételre és ezáltal a nyeremény fesztiválbelépők megnyerésére.

A kódszám kizárólag a Termék felnyitását követően válik megismerhetővé, így a Szervező ezúton is külön felhívja a Játékosok fokozott figyelmét a felelős alkoholfogyasztásra és az alkoholfogyasztás kockázataira!

4.       A Játék menete:

Amennyiben a Játékos promóciós Terméket vásárol, a nyitófül alatt kódot talál. A Játékos a megvásárolt promóciós termék nyitófüle alatt talált kódot – annak érdekében, hogy esélye legyen a naponta sorsolt fesztiválbelépők egyikének vagy a promóció végén sorsolt fődíj megnyerésére – feltöltheti a www.nyerjfesztivalbelepot.hu weboldalra. A feltöltés során a Játékos regisztrálja magát, melynek során az Adatvédelmi Tájékoztató és az Adatvédelmi Szabályzat ismeretében adott, a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadása során megadja vezetéknevét, keresztnevét, születési dátumát és e-mailes elérhetőségét.

A Játékos minden általa feltöltött kóddal jogosulttá válik a napi sorsolásokon való részvételre, a nyereményjáték időtartama alatt. A Játékos egy adott játéknapon több kódot is feltölthet, ezáltal növelve nyerési esélyeit, de adott játéknapon csak egyszeri nyereményre jogosult. Az adott játéknapon feltöltött kódok csak adott játéknapon érvényesek, és csak az adott játéknaphoz kapcsolódó sorsolási napon kerülhetnek kisorsolásra, az ezt követő játéknapon már nem érvényesek. A napi sorsolásokon kívül minden, a promóció ideje alatt beküldött nem nyertes kód bekerül a promóció végén, 2019. július 29-én tartott egy darab extra sorsolásba, ahol a fődíj kerül kisorsolásra. A kódokat a fenti internetes oldalon való regisztrációval, valamint az adott promócióhoz kapcsolódó ablakba történő beírásával és beküldésével lehet érvényesíteni.

5.       A nyertesek értesítése:

A nyertességről és nyereményről a Szervező Megbízottja (az info@nyerjfesztivalbelepot.hu email címről vagy a nyerjfesztivalbelepot@wmglobal.com email címről) a nyertes Játékosokat az internetes regisztráció során megadott e-mailes elérhetőségeiken értesíti.

A Szervező Megbízottja a nyertes Játékosokat a sorsolást követő 5 munkanapon belül a regisztrációnál megadott e-mail címen, összesen legfeljebb 2 alkalommal kísérli meg értesíteni.

A nyerteseknek a 6/A. illetőleg a 6/B.  pontban meghatározott határidő áll rendelkezésükre, hogy email üzenetben visszajelezzenek. A visszajelzésben meg kell adni, hogy melyik napra szóló napijegyre (karszalagra) beváltható vouchert választják nyereményként.

Amennyiben az értesítések sikertelenek, vagy a visszajelzésre késedelmesen kerül sor, vagy az elmarad, úgy a nyertes Játékos nyertes sorsolási pályázatát érvénytelenítik, a határidő jogvesztő!

6.       A nyeremények:

A.     Napi 8 db Sziget Fesztiválra szóló páros napijegy voucher (összesen 16 darab napijegynek felel meg)

B.     Összesen 1 darab Dreher VIP buli voucher 1+10 fő részére (Fődíj, összesen 11 darab napijegynek felel meg)

A promócióhoz kapcsolódó nyeremény napijegy vouchereket a 2019-es Sziget Fesztiválra a nyertes Játékosok a 2019. augusztus 7-13. napokra válthatják be

a 6/A. pontban meghatározott nyeremény voucherek esetében a 2019. július 30. éjfélig leegyeztetett napra,

a 6/B. pontban meghatározott fődíj voucher esetében pedig a 2019. augusztus 2. éjfélig leegyeztetett napra

 szóló napi karszalagokra a Sziget Fesztivál bejáratánál a fesztivál időtartama alatt.

7.       A nyeremények átvétele:

a)      A nyeremények legkorábban a Sziget Fesztivál első napján, 2019. augusztus 7-én vehetőek át a Sziget Fesztivál helyszínén kialakított Dreher Átvételi Ponton, amiről a nyertes Játékosok a későbbiekben kapnak további tájékoztatást.

b)     A nyeremények átvételére a jelen 7. pontban foglalt rendelkezések az irányadók azzal, hogy a nyeremény napijegy vouchert a Szervező Megbízottjának munkatársa adja át a nyertes Játékos részére, a nyertes nyitófül nyertes Játékos általi átadása ellenében. A nyertes Játékos a részvétellel tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyertes nyitófület a Szervező Megbízottja munkatársának nem adja át, úgy a nyereményre nem jogosult.

c)      A nyeremény átvételét kizárólag a nyertes Játékos végezheti, így a Szervező Megbízottjának munkatársa köteles a nyereményért jelentkező személy személyazonosságát és életkorát ellenőrizni, amit a nyertes Játékos személyi igazolványa – vagy más erre alkalmas arcképes hivatalos irata (gépjármű vezetői jogosítvány, útlevél)– felmutatásával köteles igazolni a Szervező Megbízottja munkatársának. Amennyiben a nyertes Játékos ennek a felhívásnak nem tesz eleget, úgy a beváltás folyamatát a Szervező Megbízottjának munkatársa köteles megszakítani.

d)     A nyeremény átvételének átruházhatóságára a Szervező és a Szervező Megbízottja lehetőséget biztosít, amiről a nyertes Játékosok a későbbiekben kapnak további tájékoztatást.

e)      A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Szervező Megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a fesztivál helyszínén időben sor kerülhessen.  Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező nem vállal felelősséget. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, jövőbeli fesztiválra a nyeremény nem vihető át, így a nyeremény átvételének elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

f)      Amennyiben a nyitófül beválthatóságával kapcsolatban a nyertes Játékos és a Szervező Megbízottjának munkatársa között a helyszínen el nem dönthető álláspontbeli különbség alakulna ki, úgy a nyitófület a Szervező Megbízottjának munkatársa jegyzőkönyv kíséretében átveszi, és továbbítja a Szervezőnek döntésre. A nyertes Játékos a Szervező döntését köteles elfogadni.

g)     A nyeremények átadása után a nyeremények sérüléseiért és egyéb károkért a Szervező és a Szervező Megbízottja nem tartozik felelősséggel, nem köteles azt cserélni.

h)     A Szervező kifejezetten kizár minden igényt, amely abból adódik, hogy a nyitófül sérült vagy hibás, illetve nem a kisorsolt nyertes nyitófül kerül felmutatásra a nyeremény átvételekor!

8.       A Játékból ki vannak zárva:

a)      Dreher Sörgyárak Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozói,

b)     egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozói.

9.       A nyereményjátékról részletes információk a www.nyerjfesztivalbelepot.hu weboldalon találhatók.  A Szervező a Játékkal kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos kommunikációt és postai levelezést nem folytat. Emailben az info@nyerjfesztivalbelepot.hu címen lehet felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel.

10.     Sorsolások időpontjai:

A Sorsolások minden esetben az adott Játéknap után következő első munkanap reggel 10 órakor zajlanak. A fődíj sorsolása 2019. július 29-én reggel 10:30 perckor történik.

 

11.     A Szervező Megbízottjai:

a)      Wavemaker Hungary Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. B. épület III. emelet) amely a www.nyerjfesztivalbelepot.hu promóciós oldal fejlesztéséért és a promócióval kapcsolatos szervezésért felelős.

b)     Human Telex Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 216./b) amely a 7. pontban részletezett nyeremény átadásért felelős.

12.     Adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések

A Játékosok által a jelen Játékszabály szerint megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek a Szervező, adatfeldolgozónak a Szervező Megbízottjai minősülnek.

A Szervező (illetőleg a megbízása alapján eljáró Megbízottai) által végzett, a Játékosok által megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelésre az itt található linkek alatt 2019. június 11. napját követően megtekinthető, a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatójában valamint Nyilvános Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

 

Budapest, 2019. május 14.

Dreher Sörgyárak Zrt.

Szervező

 

Csak 18 éven felülieknek!